Được tạo bởi Blogger.

Tổng số lượt xem trang

Chuyên gia bằng đại học cho giảng viên trường Đại học VHTTDL

DANH SÁCH CHUYÊN GIA BẰNG ĐẠI HỌC , TS, PGS, GS THAM GIA DẠY CÁC CHUYÊN ĐỀ BỔ SUNG CHO SV ĐẠI HỌC VÀ HƯỚNG DẪN TẠO NGUỒN NCS CHO GV TRƯỜ...

Đào tạo làm bằng đại học và cao đẳng năm học 2015 - 2016

QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO LÀM BẰNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ NĂM HỌC 2012-2013 PHẦN I: HỌC PHẦN, TÍN CHỈ Điều...