10:31
0
DANH SÁCH CHUYÊN GIA BẰNG ĐẠI HỌC , TS, PGS, GS
THAM GIA DẠY CÁC CHUYÊN ĐỀ BỔ SUNG CHO SV ĐẠI HỌC
VÀ HƯỚNG DẪN TẠO NGUỒN NCS CHO GV
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VHTT&DL THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2012 – 2017
(Ban hành kèm Quyết định số 1177/ĐVTDT-QĐ ngày 14/11/2012)

Số TT
Họ và tên
Năm sinh
Học vị
Ngành, chuyên ngành
Tên chuyên đề bổ sung cho SVđại học
Điện thoại
1
Nguyễn Văn Lưu
1953
Tiến sĩ
Kinh tế du lịch
Phát triển nguồn nhân lực du lịch trong bối cảnh toàn cầu hóa
0913281013
2
Lê Minh Thông bằng đại học
1961
Tiến sĩ
Kinh tế
Kinh tế biển Thanh Hóa
0936036899
Vai trò của KHCN đối với phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2012 – 2020
3
Phạm Trung Lương
1955
PGS.TS
Thám hiểm khoa học chuyên sâu về du lịch
Quy hoạch tuyến điểm du lịch
0904364979
4
Nguyễn Đình Hòe
1955
PGS.TS
Quản lý môi trường
Phát triển du lịch bền vững
0985502602
5
Hà Mạnh Khoa
1955
PGS.TS
Sử học
Đặc điểm lịch sử - văn hóa làng xã Bắc Trung Bộ bằng đại học
0912267828
6
Đỗ Quang Trọng
1971
Tiến sĩ
Sử học
Quản lý, bảo bằng đại học  tồn và phát huy di sản văn hóa
0912001151
Đặc trưng di sản văn hóa vùng Bắc Trung Bộ
7
Nguyễn Thế Tuân
1953
PGS.TS
Lý luận âm nhạc
Lịch sử Âm nhạc phương Tây (chuyên đề bổ sung)
0904195144
8
Đỗ Thị Thanh Nhàn
1978
Tiến sĩ
Lý luận Âm nhạc
Đặc trưng âm nhạc đương đại phương Tây (chuyên đề bổ sung)
0912224049
9
Nguyễn Đăng Nghị
1972
Tiến sĩ
Lý luận Âm nhạc
Phương pháp phân tích âm nhạc (chuyên đề bổ sung)
0904192886
10
Nguyễn Trọng Ánh
1958
PGS.TS
Lý luận âm nhạc
Lý thuyết âm nhạc (chuyên đề bổ sung)
Hòa thanh (chuyên đề bổ sung)
0904125156
11
Lê Anh Thơ
1976
Thạc sĩ
Biểu diễn Thanh nhạc
Nghệ thuật biểu diễn Thanh nhạc nhận lam bang dai hoc gia re tai tphcm ok?
0909247777
12
Phan Thu Lan
1963
Thạc sĩ
Thanh nhạc
Nghệ thuật biểu diễn Thanh nhạc
0903443551
13
Phạm Thế Quế
1954
Tiên sĩ
Công nghệ thông tin
Bảo mật và an bằng đại học toàn mạng máy tính
0913234352
14
Nguyễn Hữu Hùng
1952
PGS.TS
Công nghệ thông tin
Quản lý thông tin trong thời kỳ hội nhập
0913013574
15
Phạm Hồng Toàn
1952
Tiến sĩ
Văn hoá học
Phát triển văn hoá cộng đồng
01243083637
Vấn đề xây dựng Văn hóa làng trong bối cảnh hội nhập quốc tế
16
Nguyễn Thị Hiền
1970
PGS.TS
Xã hội học
Nhân học tôn giáo
0912468554
Đặc trưng của Văn hóa phương Tây hiện đại
17
Phạm Văn Tuấn
1959
Tiến sĩ
Văn hoá học
Đặc trưng của văn hóa dòng họ truyền thống ở Thanh Hóa
0912384961
18
Nguyễn Ngọc Tuý
1968
Tiến sĩ
Công nghệ thông tin
Công nghệ thông tin và phát triển giáo dục đại học
0919553567
19
Mai Hải Oanh
1968
PGS.TS
Lý luận văn học
Văn hóa kinh tế

0917361023
Văn học dân gian VN
20
Nguyễn Thị Minh Nguyệt
1956
PGS.TS
Khoa học thư viện
Pháp chế Thông tin – Thư viện
0913028292
Phương pháp nghiên cứu Thông tin –Thư viện
21
Bùi Thị Thanh Mai
1967
Tiến sĩ
Lý luận và lịch sử Mỹ thuật
Lịch sử Mỹ thuật thế giới
0915344210

22
Nguyễn Xuân Nghị
1957
PGS.TS
Tạo dáng công nghiệp
Sáng tác Tranh cổ động
0988596699
Thiết kế đồ họa (tự chọn)
23
Đoàn Thị Tình
1958
PGS.TS
Nghệ thuật học
Lý luận Thiết kế thời trang (chuyên đề bổ sung)
0916083535
Phương pháp Thiết kế thời trang (chuyên đề bổ sung)
24
Hoàng Nghĩa Hiệp
1965
Họa sĩ
Đồ họa
Thiết kế bao bì
0903287388
Thiết kế đồ họa (tự chọn)
25
Nguyễn Nghĩa Phương
1968
Tiến sĩ
Đồ họa
Nghệ thuật tranh khắc
0904384079
Thiết kế đồ họa  bằng đại học (tự chọn)
26
Vũ Chí Công
1968
Thạc sĩ
Mỹ thuật ứng dụng
Cơ sở lý luận thiết kế thời trang
0913596968
Đồ họa thời trang
27
Phạm Danh Tốn
1948
Tiến sĩ
Khoa học giáo dục
Lý luận TDTT
0937192434

28
Nguyễn Thị Huệ
1964
Tiến sĩ
Tâm lý học
Chuyên đề tâm lý học nghệ thuật
0983951588
29
Trần Thanh Hà
1961
Tiến sĩ
Tâm lý học
Chuyên đề tâm lý học xã hội
0912582223
30
Lê Văn Tạo
1954
PGS.TS
Văn hoá, Lý luận  và Lịch sử Mỹ thuật
Văn hóa và Toàn cầu hóa
0912008428
Kiến trúc và Mỹ thuật VN
Nghệ thuật học
Chính sách Văn hóa
31
Phan Thanh Mai
1952
Tiến sĩ
Nghệ thuật học
Lý luận Mỹ thuật
091673838
32
Đoàn  Thị Mỹ Hương
1966
Tiến sĩ
Nghệ thuật học
Mỹ thuật truyền thống Việt Nam
0985285851
Mỹ thuật đương đại Việt Nam
Mỹ thuật đương đại phương Tây
33
Lê Văn Dương
1954
Tiến sĩ
Xã học học
Xã hội học văn hóa
0985818688
34
Phạm Đức Dương
1928
GS.TS
Ngôn ngữ học
Lý luận văn hóa
0934230855
35
Trần Lâm Biền
1942
GS.TS
Sử học
Lý luận văn hóa
0943211588
36
Trịnh Thị Minh Đức
1950
PGS.TS
Sử học
Lý luận văn hóa
0982014724
37
Nguyễn Thiếu Hoa
1953
TS
Âm nhạc
Hợp Xướng, Chỉ huy
0913302237
38
Định Lực
1952
Tiến sĩ
Triết học, NTH
Đồ họa
01683217013
39
Phạm Minh Khang
1942
Tiến sĩ
Nghệ thuật học
Lý luận âm nhạc
0904167497
40
Ngô Văn Doanh
1945
GS.TS
Văn hóa
Văn hóa Chăm Pa bằng đại học  Ốc Eo, Chân Lạp, Phù Nam
0904221942
41
Lê Tài Hòe
1950
Nhà Nghệ Tĩnh học
Văn hóa Nghệ Tĩnh
Lý luận Văn hóa
0913274200
42
Lê Ngọc Tòng
1957
PGS.TS Kinh tế
Kinh tế
Kinh tế học văn hóa
0913089476
43
Nguyễn Thị Tú
1970
TS. Kinh tế
Knh tế
Knh tế vĩ mô, Kinh tế Vi mô

44
Nguyễn Viết Thái
1961
TS. Kinh tế
Kinh tế
Quản trị chiến lược

45
Phạm Xuân Hậu
1960
TS. Kinh tế
Kinh tế
Quản trị doanh nghiệp

46
Trần Viết Lưu
1958
PGS.TS
Giáo dục học
Tôn giáo và tín ngưỡng
0902756886
47
Hoàng Minh Tường
1960
TS
Văn hóa dân gian
Tín ngưỡng dân gian
0912314177
48
Phạm Văn Đấu
1953
TS
Khảo cổ học
Khảo cổ học
0373752778
Dân tộc học
49
Dương Khánh
1954
TS
Luật học
Những vấn đề  xã hội trong phát triển luật pháp
0913032154
50
Nguyễn Doãn Hương
1948
Nhà nghiên cứu
Văn hóa học
Đặc trưng văn hóa các dân tộc  thiểu số vùng Bắc Trung Bộ
01659797563
51
Trương Thìn
1949
PGS.TS
Văn hóa dân gian
Lễ Hội- Văn hóa Cộng đồng
0915123020
52

Ngọc Tòng
1957
PGS.TS.
Kinh tế
Kinh tế - văn hóa
0913089476
53
Phạm Thế Quế

TS.
Tin học
Cơ sở dữ liệu thông tin

54
Bùi Thanh Thủy bằng đại học

1978
TS.
Khoa học thư viện
Xử lý thông tin
0912291206
55
Trần Thị Quý

PGS.TS.
Khoa học thư viện
Phân loại tài liệu
0913525419
56
Nguyễn Thị Minh Nguyệt

PGS.TS.
Khoa học thư viện
Tổ chức và quản lý cơ quan thông tin- thư viện
0913028292
57
Vũ Đức Minh

PGS.TS.
Kinh tế
Tổng quan khách sạn

58
Nguyễn Thị Nguyên Hồng


PGS.TS.
Kinh tế
Kinh tế vĩ mô

59
Tú Hương

TS.
Âm nhạc
Phân tích tác phẩm AN

60
Phương Hoa

TS.
Âm nhạc
Hoà âm

61
Lê Thị Út

Chuyên gia

Thanh nhạc

62
Lê Hương Giang

Chuyên gia

Thanh nhạc

63
Nguyễn Thị Lệ bằng đại học

GVC.TS.

Vật liệu may mặc

64
Bùi Quang Khánh bằng đại học
 
Chuyên gia

Đồ hoạ thời trang
Next
This is the most recent post.
Bài đăng Cũ hơn